DAVET


Değerli Meslektaşlarım,

Plastik Cerrahide ultrason desteği radyoloji uzmanlarınca verilen bir hizmettir. Vasküler haritalama, dermal ve yağ dokuların volümetrik değerlendirmesi, elde tendon ve yabancı cisimlerin görüntülenmesi ve kontrollü yağ enjeksiyonları başta olmak üzere günlük plastik cerrahi pratiğinde ultrasonun çok büyük yeri ve katkısı vardır.

Bu atölye çalışmasında tanısal ve derin dokulara yönelik bir eğitim değil, gündelik pratiğimizde yaptığımız uygulamalarda bize rehber olabilecek ultrason kullanımı hedeflenmiştir. Konunun uzmanları eşliğinde katılımcıların pratik yapma imkanı bulacağı bu atölye çalışmasının plastik cerrahlar için yeni ufuklar açacağına inanıyor ve yararlı olmasını diliyorum.

Dr. Zekeriya TOSUN
TPRECD YK Adına
Bilimsel İşler Sorumlusu